Popis zajištění tísňové péče

Uživatel služby je vybaven zařízením tísňové péče (mobilním telefonem s tísňovým tlačítkem). Zařízení tísňové péče je ve vlastnictví Agentury domácí péče. Pro zajištění tísňové péče lze využít i mobilní telefon samotného uživatele – tento mobilní telefon musí být vybaven tísňovým tlačítkem a odpovídajícím technickým parametrům (např. možnost programování tísňového tlačítka).

Pro poskytnutí tísňové péče je nutné, aby nám uživatel předal klíče od bytu. Předání klíčů se děje pomocí protokolu. Klíče jsou umístněny v  trezoru Agentury domácí péče LADARA, která je může použít pouze v případě krizové situace uživatele. Klíče jsou evidovány pod čísly, které mají k dispozici pouze zaměstnanci Agentury domácí péče LADARA, kteří zajišťují tísňovou péči. Jednotlivé úkony tísňové péče vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 7.

Popis jednotlivých úkonů tísňové péče je uveden zde.