Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který


·  udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
·  zlepšuje psychický stav nemocných a umožňuje trvalou                  podporu Vaší rodiny.
·  zlepšuje fyzický stav nemocných, vylučuje nakažení nemocničními    infekcemi, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
·  snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu      uzdravení). 

 

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry. Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

 

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma - u pacienta ?  Ale samozřejmě mohla! 

 

A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší...“