Agentura domácí péče Ladara poskytuje tísňovou péči. 

 

Hlavní úlohou tísňové péče je zajistit pocit bezpečí pro samotného uživatele tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí.

 

Denně se setkáváme s různými rizikovými situacemi v bytech uživatelů sociálních služeb. Nejčastější rizikové situace jsou pády samotného uživatele, zhoršení jeho zdravotního stavu.

 

Tato rizika lze eliminovat zavedením tísňové péče. Tísňová péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po dobu celého roku.

 

Tísňová péče je vhodným doplněním pečovatelské služby nebo osobní asistence. Poskytovatelé výše zmíněných služeb mohou pomocí tísňové péče za minimálních nákladů poskytnout péči uživatelům nepřetržitě po dobu 24-hodin po dobu celého roku.

 

 

Popis tísňové péče

Tísňová péče spočívá  v zavedení tísňového volání pomocí mobilního telefonu  (dále jen telefon), ve kterém je zabudováno tísňové tlačítko. Uživatel tísňové tlačítko použije v krizové situaci např. když spadne. Tísňové tlačítko slouží ke spojení s operátorkou tísňové péče. Po spojení s operátorkou dochází k řešení situace uživatele a následném výjezdu pracovníka tísňové péče, která nastalou situaci řeší přímo v bytě uživatele.  

Z tohoto mobilního  telefonu  je možné volat jako z jiného mobilního telefonu, tak jak jste zvyklí.   

Pomocí zprávy SMS lze uživateli připomenout návštěvu lékaře, medikaci léků apod.

 

 

Tísňová péče je zpoplatněna paušální měsíční částkou od 250 Kč do 350 Kč. Na úhradu těchto služeb lze využít příspěvek na péči.