Napsali o  nás:

 

Tísňovou péči poskytujeme nepřetržitě 24 hodin po celý rok  - Sociální služby, květen 2016

 

Kde hledat sociální služby? - Radniční listy 8/2015

 

Senioři mají péči zaručenou celý rok - Radniční listy 5/2013

 

Agentura domácí péče LADARA - Sedmička, 27.11.2011

 
 

Příspěvky na konferencích:

 

Příspěvek "Činnost Agentury domácí péče LADARA" KONFERENCE k sociálním službám„ Sociální služby ve městě  Karlovy Vary – věc veřejná“, konané pod záštitou Ing. Petra Kulhánka, primátora města Karlovy, konané dne 15.11.2012 řídící skupinou Komunitního plánování v Karlových Varech.

 

Příspěvek "Tísňová péče a její využití v sociálních službách"z Konference k sociálním službám - Jak dál po 20-ti letech konané dne 20.11.2011 řídící skupinou Komunitního plánování v Karlových Varech.

 

Příspěvek  "Možnosti využití tísňové péče" z kongresu "Gerontologické dny - severozápad", 6-7.dubna 2011, Teplice. Tato prezentace je uvedena ve Sborníku kongresu, ISBN 978-80-02-02305-0

 

Příspěvek "Možnosti propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péče u jedinců  s psychiatrickým onemocněním", XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE, 4 - 6.11.2010, Karlovy Vary