POSLÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE:

 

Snahou při poskytování tísňové péče je oddalovat nebo zkracovat pobyt v sociálních pobytových zařízení. Tísňovou péči chceme poskytovat odborně tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí co nejdéle. Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele.

 

Do cílů tísňové péče patří:

 • zajistit pocit bezpečí pro samotného uživatele tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí a umožnit mu setrvat v jeho přirozeném sociálním prostředí co nejdéle,
 • snížení počtu čekatelů na umístění v pobytových sociálních zařízeních
 • udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně postižených lidí
 • narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí
 • snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních
 • zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních
 • snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních)

 

TÍSŇOVÁ PÉČE JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:

 • uplatňování obecně přijímaných hodnot, jako je svoboda volby, úcta ke každému jednotlivci,
 • zodpovědnost, spravedlnost, poctivost, ochrana práv uživatelů a nejvyšší dosažitelná kvalita ve službě)
 • respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů
 • podpora soběstačnosti uživatele
 • respektování volby uživatele
 • podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí
 • vysoká profesionalita pracovníků
 • autonomie (přenechání zodpovědnosti uživatele za svá rozhodnutí)

Cíle tísňové péče a principy poskytování tísňové péče jsou prezentovány jako veřejný závazek.

 

Kapacita:

Tísňovou péči můžeme denně poskytnout 50 - ti uživatelům.