Veřejný závazek

    

Naše poslání:

Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí. Tímto pomůžeme vyřešit uživateli jeho nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuálních potřeb a přání uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

 

Krátkodobý cíl:

·     vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele

·     poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby

·     umožnit zapojení uživatelů do běžného života

·     pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života

 

Dlouhodobý cíl:

Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.

 

Kapacita

Pečovatelská služba můžeme denně poskytnout péči 140 - ti uživatelům.

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:

respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů

podpora soběstačnosti uživatele

podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí

časová a místní dostupnost služby

vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách