Veřejný závazek

Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborně tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

 

Kapacita

Osobní asistence můžeme denně poskytnout péči 10 - ti uživatelů

 

Agentura domácí péče LADARA si vytkla při poskytování sociálních služeb následující cíle:

  1. Více jak 70% uživatelů zůstane ve svém přirozeném prostředí
  2. U více jak 70% nedojde k vytvoření závislosti na službě tím, že nedojde k rozšíření poskytovaných úkonů

 

Sledované ukazatele se nám daří naplňovat.

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE JE  POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:

  • podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
  • osobní asistence je řízena potřebami uživatele,
  • respektuje lidskou důstojnost, jedinečnost a práva,
  • podpora uživatele v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života,
  • poskytování jen těm, kteří tuto službu potřebují a v takové míře, která je nezbytná.