Jednotlivé úkony pečovatelské služby vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 6.

Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony. 

 

Zde je uveden popis úkonů pečovatelkdé služby.