Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů osobní asistence. Způsob podávání stížností je uveden zde.