Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Popis podávání stížností je uveden zde.