MOBILNÍ HOSPICOVOU (PALIATIVNÍ) PÉČI ZAJIŠŤUJE MULTIDISCILNINÁRNÍ TÝM.

 

► LÉKAŘ PALIATIVNÍ PÉČE, LÉKAŘ LÉČBY BOLESTI

► ZDRAVOTNÍ SESTRA

► FYZIOTERAPEUT

► SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

► PSYCHOLOG, PSYCHIATR ( POMOC NEJEN NEMOCNÉMU, ALE I RODINĚ)

► DUCHOVNÍ

► PRÁVNÍK

► DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI

 

Péče je určena všem, kteří potřebují radu, pomoc a podporu při péči o terminálně nemocného ( umírajícího) člena rodiny. Jejím smyslem je zmírnit utrpení člověka v poslední fázi jeho života, kdy byly vyčerpány všechny možnosti moderní medicíny. Cílem paliativní péče není smrt přiblížit ani oddálit, ale minimalizovat bolest pacienta a další nepříjemné projevy. Pacient je doma ve svém domácím prostředí - tam, kde to dobře zná a může být obklopen svými nejmilejšími.

 

PALIATIVNÍ PÉČÍ -  DOMÁCÍ HOSPICOVOU se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Většinou jde tedy o tzv. léčbu paliativní,  zaměřenou na tišení bolestí nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění. 

Paliativní péče zahrnuje tedy péči o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života. Terminální stadium života, umírání, je netěžší fází lidského života. Umírání má několik stadií a je spojeno s řadou symptomů, které ovlivňují kvalitu života klienta i jeho blízkých. Tato forma domácí péče je obvykle poskytována klientům, u nichž ošetřující lékař předpokládá, že ke smrti dojde do šesti měsíců. Pracovníci domácí zdravotní péče se snaží zajistit odbornou péči zahrnující management bolesti i emocionální podporu, a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých v procesu umírání. Obvykle je indikována v maximální frekvenci 6x denně počet návštěv záleží na indikaci lékaře.

Frekvenci domácí hospicové péče lze rozšířit i nad uvedený rozsah po písemné žádosti ošetřujícího lékaře, schválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

 

„Financováno z dotace poskytnuté Statutárním městem Karlovy Vary“

 

PORADNA PALIATIVNÍ PÉČE

 

V poradně paliativní péče nás můžete navštívit každý čtvrtek od 16 do 18 hodin    

 

 

Kontakt: Agentura paliativní péče Ladara s.r.o.

                   Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05

                  (u koupaliště Rolava - bývalá restaurace Picasso)

 

Na setkání mimo tuto dobu se můžete domluvit telefonicky na tel.: 774 429 798

nebo emailem: poradna-ladara@seznam.cz