Jednotlivé úkony osobní asistence vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 5.

Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony. 

 

Popis rozsahu jednotlivých úkonů osobní asistence je uveden zde.