Pečovatelská služba  je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí klienta - uživatele sociální služby.

 

Úkolem pečovatelské služby je řešit nepříznivou sociální situaci.

Jedná se o takovou situaci, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku a zdravotního stavu není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.

 

Základní sociální poradenství:

Při řešení nepříznivé sociální situace poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství formou pomoci hledání řešení, a to zejména:

  • poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
  • poskytnutím informací o možnostech výběru druhu sociální služby podle individuálních potřeb občana,
  • poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
  • poskytnutím informací o možnosti pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc jiné osoby (instituce).

 

Popis možných nepříznivých sociálních situací:

Úkony pečovatelské služby, které provádíme, umožňují uživatelům sociální služby setrvávat v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Mohou nastat následující nepříznivé sociální situace:

  • uživatel není sám schopen provést úkony osobní hygieny

  • uživatel není schopen sám dodržovat stravovací a pitný režim

  • uživatel není schopen sám pečovat o domácnost

  • uživatel má pocit osamocení