Agentura domácí zdravotní péče

Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.                                         

poskytuje  ZDRAVOTNÍ PÉČI  FYZIOTERAPII (rehabilitaci) 

V Domácí Zdravotní Péči a ve Fyzioterapii zaměstnáváme pouze kvalifikovaný personál s příslušným vzděláním 

               

                                                   

Zdravotní péči zajišťují registrované  zdravotní sestry:

provádíme

- vyšetření zdravotního stavu (měření krevního tlaku,pulsu,glykémie a další)

- odběry biologického materiálu (odběry žilní krve, odběry moče a dalšího materiálu)

- aplikace léčebné terapie (aplikace injekcí i.m.,s.c.,podání léků)

- aplikace parenterální terapie (aplikace infúzí pro zajištění hydratace)

- ošetřování defektů a ran (převazy)

- ošetřování stomií (ošetření kolostomií,nefrostomií a dalších)

- ošetření a podánvání výživy do PEGu (perkutánní endoskopická gastrostomie) 

- ošetřování a zajištění průchodnosti permenentních katétrů,cévkování žen

- péče o pacienty v terminálním stádiu (péče o umírající pacienty)

 

ZDRAVOTNÍ ÚKONY JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Nad rámec zdravotního pojištění je možné hradit úkony klietem dle aktuálního ceníku  (k dispozici na našem pracovišti)

 

Domácí zdravotní péče je poskytovaná pacientům všech věkových kategorií v jejich vlastním prostředí a to na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Je zaměřena zejména na udržení, podporu a zlepšení zdraví,rozvoj soběstačnosti, aktivizace, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Domácí zdravotní péči zajišťujeme v úzké spolupráci se sociálními pracovníky, ošetřujícími lékaři či jinými odborníky ve spádové oblasti Karlovy Vary a jejich okolí.

 

Společnost LADARA s.r.o., byla 12.07. 2005 zapsána ve Výpise obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17521.

Společnost nahrazuje nestátní zdravotnické zařízení , které bylo registrováno již v roce 1993 pod názvem  AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - Pavla Andrejkivová.