Světový den hospice a paliativní péče – LADARA s.r.o.

Česká republika si v sobotu 13.10.2018 jako jedna ze zhruba sedmi desítek zemí, opět připomene Světový den hospice a paliativní péče, který tradičně připadá na druhou říjnovou sobotu. Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. V Karlových Varech si jej připomeneme na konferenci „MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE“ konané 18.10.2018 v Lidovém domě ve Staré Roli.


Hlavním smyslem tohoto dne je zlepšit povědomí a informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči. K tomu, aby lidé s hospicem „uměli počítat“, jsou právě kampaně typu Světového dne moc užitečné. I ti, kteří ještě stále netuší nebo se tématu bojí, se mohou připojit a podpořit náš mobilní hospic v regionu – LADARA, s.r.o. Česká republika sice patří mezi 40 nejbohatších států světa, ale v žebříčku dostupnosti hospicové péče jsme na 33. místě za Malajsií či Mexikem. Na důstojnou hospicovou péči u nás dosáhnou jen 2 procenta ze 70 000 umírajících.

Je pořád dost lidí, kteří nevědí, že hospice poskytují specializovanou paliativní péči lidem, u nichž byly vyčerpány všechny možnosti kurativní léčby jejich onemocnění a přešlo se k léčbě úlevové – paliativní. Statistika je neúprosná: v naší zemi onemocní každý třetí člověk nádorovým onemocněním a každý čtvrtý na něj zemře. Proto je toto téma tématem i naší konference. V programu se snažíme nabídnout informaci všem, a to jak zdravotníkům, tak i nezdravotníkům.

Naše agentura poskytuje obecnou paliativní péči již 25 let. Novinkou nyní je, že již rok poskytujeme i speciální paliativní péči, která je zajištěna lékařem se specializací v paliativní medicíně a celým paliativním týmem (lékaři, sestry, psycholog, sociální pracovník, duchovní) jehož nedílnou součástí je samozřejmě i rodina, která je přítomna 24 hodin. Počty pacientů zařazených do paliativní péče rok od roku rostou. Zatímco v roce 2017 to byl oproti roku 2016 nárůst o 10%, v roce 2018 jsme již začátkem září překročily počty pacientů oproti celému roku 2017 o 12%.  

Pracovníci paliativního týmu nejsou přítomni u nemocného non stop, ale po celou dobu jsou mu k dispozici na telefonu. Garantujeme nemocnému, že nebude trpět bolestí a jsme mu k dispozici 24 hodin denně na základě sestaveného plánu teamu paliativní péče, do kterého zahrnujeme i rodinu, jejíž nepřetržitá přítomnost je podmínkou paliativní péče.

Když se lidé ptají, jak se hospice o nemocné starají, říkám jim, že to vlastně není nic speciálního – vracíme se zpět k přirozenosti. Je přece přirozené, že u těžce nemocného blízkého člověka nemá rodina návštěvní hodiny, může u něj být kdykoli a držet ho za ruku nebo spát poblíž. Není třeba ho budit v danou hodinu, může jíst kdy chce a spát, kdy chce. Může si povídat nebo jít na místa, která měl rád. To vše je však podmíněno – profesionálním zvládnutím bolesti a dalších obtížných příznaků nemoci.

V tomto případě platí, že úroveň společnosti se pozná, podle toho, jak se dovede postarat o své nemohoucí.   

Pokud chcete přispět na tento projekt, použijte, prosím, jako variabilní symbol  111111 a toto číslo bankovního účtu: 196977314/0300.