Tísňová péče je určena cílové skupině uživatelů

  • osobám s chronickým onemocněním
  • osobám se zdravotním onemocněním
  • seniorům

 

Věková struktura uživatelů:

  • mladí dospělí (19 - 26 let)
  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

 

Tísňová péče není určena pro:

  • uživatele, kteří nejsou schopni rozeznat krizovou situaci a nejsou schopni použít mobilní telefon pro  tísňové volání