Komu je určena domácí péče?

Domácí péče je určena právě Vám a Vašim rodinným příslušníkům a blízkým v takové životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí.

Domácí  zdravotní péče je  poskytována ve vlastním domově klienta. Může být poskytována v domácím prostředí jeho blízkých nebo v zařízení, které vlastní domácí prostředí klienta trvale nahrazuje.

 

 

 

Naše agentura domácí péče je vybavena přístroji a pomůckami, které nejen zajišťují včasnou diagnostiku a terapii, ale současně pomáhají zvýšit komfort poskytované domácí péče. Můžeme říci, že jsme takovou nemocnicí na „ kolečkách“.

 

Požadavky na  Materiální, věcné a technické podmínky pro poskytování domácí zdravotní péče jsou uvedeny ve vyhlášce č. 221 ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.