Osobní asistence kompenzuje osobám znevýhodnění (způsobené věkem či zdravotním stavem) a umožňuje jim žít ve vlastní domácnosti životem blížícím se běžnému standardu. Základním principem osobní asistence je, že průběh i obsah si určuje uživatel sám. Osobní asistence je poskytována uživateli bez časového omezení.

 

Osobní asistence je určena níže uvedené cílové skupině uživatelů:

  • osobám s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné fyzické osoby
  • osoby se zdravotním postižením

  • senioři

 

Věková struktura uživatelů

  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

je je f. lské služby jsou uvedeny

 

Osobní asistence není určena pro:

  • žadatele, kteří nespadají do cílové skupiny,
  • žadatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních