Fyzioterapii (rehabilitaci)  zajišťují  plně  kvalifikovaní  fyzioterapeuti 

 

  provádíme:

  - vstupní vyšetření (kinezologický rozbor)

  - rehabilitace pacientů po operacích, úrazech

  - rehabilitace u neurologických, ortopedických a chirurgických diagnózách 

  - léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

    (metody Bobath,Kabat-PNF,Bazální stimulace,Brunkow,senzomotorika)

  - léčebná tělesná výchova individuální-kondiční a analitické metody

  - léčebná tělesná výchova-vertikalizace,nácvik stoje,chůze...

  - instruktáž a zácvik klienta popř.jeho rodinných příslušníků

  - mobilizace periferních kloubů

  - techniky měkkých tkání

  - masáže klasické, reflexní a vasivové

 

 

ÚKONY FYZIOTERAPIE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Nad rámec zdravotního pojištění je možné hradit úkony klientem dle aktuálního ceníku.  

 

Fyzioterapie je poskytována klientům všech věkových kategorií v jejich vlastním prostředí a to na základě

vystavení "FT Poukazu" od odborného lékaře - ortopeda, chirurga, neurologa a rehabilitačního lékaře

 

Výkony provádíme  pouze v pracovních dnech (mimo svátky) v čase od 7:00 hodin do 15:00 hodin

 

Naše zařízení je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro obor fyzioterapie v domácím prostředí.

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ FT

Poukaz   FT vydává odborný lékař specialista chirurg, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař. Dle diagnózy pacienta. ( Ortoped - ortopedické diagnózy a potíže, Neurolog - neurologické diagnózy a potíže, atd. )

Jedná se o tiskopis ošetření/vyšetření fyzioterapeutem. Platnost poukazu je  7 dnů od data vystavení lékařem. To znamená, že pacient by měl nejpozději do 7 dnů nastoupit léčbu.